Akademia Wiedzy KRK

– to ciekawa propozycja kursów i spotkań wszechstronnie rozwijających  przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Organizatorem zajęć w Akademii Wiedzy KRK jest Fundacja „Zawsze Warto”.  Zajęcia prowadzone są w ramach statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Partnerem Akademii Wiedzy KRK jest VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania.

Spotkania i zajęcia będą odbywać się w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” przy ulicy Radziwiłłowskiej 23/8 oraz w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy ul. Kijowskiej 3 w Krakowie.

TO NAS WYRÓŻNIA!
Nasze zajęcia są wyjątkowe, ponieważ wszystkie teksty, ćwiczenia, teksty i inne aktywności przygotowane są w oparciu o dziedzictwo kulturowe Krakowa i Małopolski.

Przygotowaliśmy ofertę dla każdej grupy wiekowej:

 1. Przygody Mieszka na Krakowskich Ścieżkach (propozycja dla młodszych dzieci)
 2. Kraków na mapie myśli (propozycja dla klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów)
 3. M jak Matura – zdaj maturę według planu! (kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z zakresu nauk humanistycznych)
 4. KLUB AKADEMII WIEDZY KRK (propozycja dla Nauczycieli i Rodziców)
 5.  Przygody Mieszka na Krakowskich Ścieżkach DLA SZKÓŁ
 6. Kolaż Krakowski – zajęcia DLA SZKÓŁ

NA KURSY PROWADZIMY NABÓR CIĄGŁY!!!

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH AKADEMII WIEDZY KRK:

 • Zapis telefoniczny lub mailowy.
 • Akceptacja Regulaminu Akademii Wiedzy KRK
 • Wpłata kwoty wymienionej przy danym kursie  na rachunek Małopolski Bank Spółdzielczy
  61- 8619- 0006- 0010- 0201- 0012- 0001
  z podaniem w tytule imienia i nazwiska uczestnika i nazwy kursu, grupy wiekowej oraz przesłanie mailem potwierdzenia dokonania wpłaty.

ZAPISY I INFORMACJE:

 • pon. – śr. w godz. 10.00 – 18.00 –  tel. 517 726 638
 • czw.- sob. w godz. 10.00 – 18.00 –  tel. 661 061 436
 • e-mail: edukacja@viacracovia.pl