Podróże z historią

– żywe lekcje naszych dziejów…

To propozycja wyjazdów edukacyjnych, w których dominującym elementem jest realizacja podstawy programowej przedmiotu historia w formie otwartej szkoły.

Mamy dzieję, że przedstawione w tym cyklu propozycje spotkają się z zainteresowaniem nauczycieli humanistów, bowiem w ramach wyjazdów omawiane są interdyscyplinarne treści – kulturowe, historyczne, etniczne i społeczne.

Każda z wypraw ma konkretny program, wpisujący się w pewien etap edukacji. W trakcie wyjazdu zawsze grupie towarzyszy pilot edukator, dysponujący szeroką wiedzą merytoryczną.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami wycieczek w tym dziale!