Warsztaty historyczne z grupą rekonstrukcyjną

Historia jest fascynująca, zwłaszcza, gdy próbujemy ją ożywić. Oczywiście czym byłyby lekcje żywej historii bez prezentacji eksponatów, które każdy uczeń mógłby wziąć do rąk
i obejrzeć z bliska. Tego nigdy nie będzie miał szansy zrobić na ekspozycji muzealnej lub innej. Uczniowie będą również mieli możliwość wcielenia się w żołnierzy, przymierzenia munduru lub jego elementów, czy też sprawdzenia ile tak naprawdę waży hełm albo karabin.

Zapraszamy na taką ŻYWĄ LEKCJĘ HISTORII, którą organizujemy wraz z przedstawicielami Grup Rekonstrukcyjnych.

LEKCJE DOTYCZĄ OKRESU OD POWSTANIA STYCZNIOWEGO DO CZASÓW PRL-u

Informacje techniczne:

  1. Wymiar: 2 godziny lekcyjne – jedna lekcja przygotowanie teoretyczne z oprawą multimedialną prowadzona przez historyka; 2 lekcja z rekonstruktorem – prezentacja umundurowania oraz sprzętu (możliwość przymierzania, fotografowania)
  2. Liczebność: min. 45 osób (uczestnicy dzieleni są na dwie grupy, potrzebne są dwie sale lekcyjne i mają zajęcia wymiennie)

Koszt: 10 PLN/os.

Propozycje tematyczne:

1. POWSTANIE STYCZNIOWE – Mimo, że wybuchło przedwcześnie, było najdłuższym zrywem niepodległościowym. Miało charakter klasycznej wojny partyzanckiej, charakteryzującej się ogromną liczbą potyczek małych oddziałów, równocześnie znikomy procent stanowiły bitwy dużych oddziałów. Również w czasie Powstania Styczniowego zorganizowany został konspiracyjny aparat państwowy zwany Polskim Państwem Podziemnym, który stał się wzorem dla organizacji konspiracyjnych podczas II wojny światowej. Podczas lekcji zaprezentowane zostanie umundurowanie i wyposażenie żołnierza oddziału powstańczego oraz żołnierza Armii Carskiej (warto podkreślić, że tylko 15 osób w Polsce posiada umundurowanie żołnierza carskiego z tamtego okresu). Zaprezentowana będzie również broń obydwu stron oraz krótko omówione zasady jej działania.

2. WIELKA WOJNA – I wojna światowa w świadomości polskiego społeczeństwa osadzona jest bardzo słabo. Zdecydowanie jej pamięć została przysłonięta przez wydarzenia II wojny światowej. Jednak pierwszy wielki światowy konflikt pozostawił na terenie Polski wiele śladów, choćby w postaci licznych cmentarzy pochowanych w lasach, gdzie głowy swe złożyli żołnierze z całej niemal Europy i części Azji. Z jednej strony wojna to tragiczna sytuacja, a z drugiej można powiedzieć radosna, bo doprowadziła do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Podczas lekcji zaprezentowane zostanie umundurowanie, wyposażenie oraz uzbrojenie armii walczących na terenie Polski (szczególnie na terenie Małopolski); omówione zostaną także wydarzenia lat 1914 i 1915, które w dużej mierze działy się na terenie zachodniej Galicji.

3. WALKA POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ – W 1918 roku Polska po 123 latach powróciła na mapę Europy. Ale jak do tego doszło? Gdzie i jak walczyli Polacy o upragnioną niepodległość? Czy tylko z bronią w ręku, a może też w inny sposób? Kto przysłużył się do odzyskania niepodległości w największym stopniu? Podczas lekcji zaprezentowane zostaną mundury i wyposażenie oraz uzbrojenie jednostek walczących w wojnie o granice 1918 i 1919 roku, a mianowicie: obrońców Lwowa z wojny Polsko-Ukraińskiej, powstańców Wielkopolskich, powstańców Śląskich, polskich jednostek formowanych po Rewolucji w Rosji.

4. ZAGROŻENIE OD WSCHODU W 1919 ROKU – Rzeczpospolita ledwie odrodziła się, a już musiała się zmierzyć z potężnym zagrożeniem ze wschodu, jakim była Rosja Bolszewicka. Obrona Polski w 1919 i 1920 roku była wysiłkiem całego społeczeństwa państwa, które zostało sklejone z 3 różnych części. Podczas lekcji zaprezentowane zostaną mundury i wyposażenie oraz uzbrojenie obu walczących stron ze szczególnym uwzględnieniem ogromnej różnorodności sprzętu jaki wykorzystywany był zarówno w Wojsku Polskim, jak i w Armii Czerwonej.

5. ROK 1939 – Obrona Polski w 1939 to jeden z najbardziej znanych epizodów polskiej historii, ale też jeden z najbardziej niedocenianych. Wokół wydarzeń września i października 1939 narosło wiele mitów, niejednokrotnie stawiających Wojsko Polskie w niezbyt dobrym świetle. Czy rzeczywiście Armia Polka była słaba? Czy powtarzane często historie o polskich kawalerzystach szarżujących na czołgi są prawdziwe? Te zajęcia dadzą odpowiedź na te i inne pytania. Podczas lekcji zostanie zaprezentowane umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie Wojska Polskiego w 1939 roku, a także agresorów (III Rzeszy i ZSRR). Opowieść nie będzie skupiona wyłącznie na wyglądzie i działaniu pojedynczego żołnierza, ale omówi całość potencjału bojowego walczących armii.

6. POLACY NA WSZYSTKICH FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ – Mimo przegranej w 1939 roku Polacy nie zaprzestali walki o niepodległość, walcząc dalej z Niemcami zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim, ale przede wszystkim na terenie kraju w strukturach oddziałów partyzanckich. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że Polacy bili się na wszystkich kontynentach świata, a także morzach i oceanach. Podczas lekcji omówione zostaną mundury i wyposażenie oraz uzbrojenie żołnierzy polskich walczących w: Armii Polskiej we Francji (1940); I i II Korpusie Polskim (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie); 1 i 2 Armii Wojska Polskiego; Powstaniu Warszawskim oraz oddziałach partyzanckich.

7. WYGRANA, ALE CZY ZWYCIĘSTWO? TRUDNE LOSY POLSKI I POLAKÓW PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ – Terytorium Polski w 1944 i 1945 roku zostało uwolnione od władzy niemieckiej, ale ciężko mówić o odzyskaniu suwerenności i niepodległości. Aparat terroru III Rzeszy został zastąpiony aparatem służb ZSRR, które miały pod kontrolą większość dziedzin życia obywateli. Wielu członków rozwiązanej w styczniu 1945 roku Armii Krajowej nie zrezygnowała z walki o wolność i pozostała w konspiracji, a niejednokrotnie nadal prowadziła walkę zbrojną z nowym okupantem. Podczas lekcji zaprezentowane zostaną umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie oddziałów Podziemia Antykomunistycznego (Żołnierzy Wyklętych), a także strony przeciwnej: Milicji, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostek radzieckich.

8. 150 LAT POLSKIEGO MUNDURY – Próba ujednolicenia umundurowania polskich oddziałów miała miejsce już w czasie Powstania Styczniowego. Pewne elementy narodowe znalazły się w mundurach polskich jednostek tworzonych u boku państw zaborczych podczas I wojny światowej. Od 1918 roku mamy już do czynienia z prawdziwie polskim mundurem wojskowym. Jego wzór ewoluował i zmieniał się przez lata, jednakże nawet we współczesnych mundurach wykorzystywanych przez Polski Kontyngent w Afganistanie możemy dopatrzyć się analogii do tradycyjnych elementów z początku XX wieku. Podczas lekcji zaprezentowane zostaną polskie mundury wojskowe od czasów powstania styczniowego, przez I i II wojnę światową, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do mundurów współczesnych. Rzecz jasna opowieści będzie towarzyszyć prezentacja replik i oryginałów omawianego umundurowania.