Program „BEZPIECZNE GÓRY Z RATOWNIKAMI GOPR”

Program obejmuje 3 rodzaje zajęć terenowych – określanie swojej pozycji w terenie za pomocą różnych narzędzi; zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w górach; zajęcia aktywne (techniki linowe, wspinaczkowe).
W wyskakujących zakładkach propozycje wycieczek, gier terenowych i innych działań związanych z programem dla różnych grup wiekowych.    

       

  1. Orientowanie się w terenie:
  • Podstawy nawigacji, określanie położenia w terenie, ustalanie kierunku, odległości. Nabywanie umiejętności posługiwania się mapą, kompasem, odbiornikiem GPS.
  1. Nauka pierwszej pomocy:
  • Nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz technik improwizowanych transportu poszkodowanego (jak sobie radzić, gdy ktoś straci przytomność; jak należy postępować w razie urazów, krwotoków, gdy w ranie jest ciało obce).
  • Zasady bezpieczeństwa w górach (jakie sytuacje mogą Cię spotkać w górach) oraz sposoby wzywania pomocy.
  1. Aktywne zajęcia terenowe:
  • techniki linowe i wspinaczkowe (wspinaczka, tyrolka, most linowy, zjazd na linie, układanie skrzynek).

Wszystkie rodzaje zajęć są prowadzone w formie gier terenowych, aktywnych ćwiczeń, podczas których wiedza jest od razu weryfikowana w praktyce.

Prowadzącymi są doświadczeni ratownicy GOPR, mający także bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Dzięki temu bardzo pożyteczne umiejętności, które można wykorzystywać nie tylko w górach, dają okazję do pracy zespołowej, integracji grupy, zdrowej rywalizacji, czyli po prostu DOBREJ ZABAWY W PLENERZE!