Klub Akademii Wiedzy KRK

 cykliczne, inspirujące spotkania dla Nauczycieli i Rodziców


O rozwój intelektualny młodego pokolenia dbamy przecież my, dorośli, dlatego w ramach działalności Akademii Wiedzy KRK organizujemy także przestrzeń do spotkań dla Nauczycieli i Rodziców. Na spotkaniach KLUBU Akademii Wiedzy KRK cyklicznie, w każdy trzeci czwartek miesiąca będziemy prezentować ciekawe propozycje z zakresu historii, kultury, nauki, a potem dyskutować i wymieniać doświadczenia. W ten sposób pragniemy budować społeczność zainteresowaną potencjałem miasta i regionu, w którym żyją.

CELE:

  • prezentacja różnorodnych zagadnień charakterystycznych dla historii i kultury Krakowa i Małopolski
  • tworzenie okazji do wymiany myśli i dobrych praktyk spędzania czasu wolnego
  • budowanie społeczności zaangażowanej w rozwój Krakowa i Małopolski

GRUPY:

Bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych

SPOSÓB REALIZACJI:

  • cykliczne – zawsze w TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA, spotkania w Salonie Radziwiłłowskim przy ul. Radziwiłłowskiej 23/8
  • spotkanie połączone z WYKŁDEM/PREZENTACJĄ i dyskusją
  • przyjazna, inspirująca atmosfera

ZASADY UCZESTNICTWA:

  • prosimy o potwierdzenia obecności indywidualnej, zgłoszenie grup konieczne
  • Akceptacja Regulaminu Akademii Wiedzy KRK