Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna

to program, dzięki któremu:

– nauczysz się wyznaczać cele i umiejętnie je realizować
– dowiesz się jakie są Twoje szanse na rynku pracy
– weźmiesz udział w studyjnych wycieczkach i warsztatach u Partnerów programu
– nauczysz się komunikatywności, pracy zespołowej, rozwiniesz kreatywność
– aktywujesz swoją przedsiębiorczość

Charakterystyka Programu:

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odpowiada na potrzebę rozwijania edukacji ekonomicznej, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych na dynamicznym obecnie rynku pracy w Polsce. Idea programu wpisuje się w popularny współcześnie model szkoły otwartej, łączący edukację z życiem i ma na celu wykorzystanie w sposób praktyczny treści nauczania przedmiotu przedsiębiorczość. Program składa się z części teoretyczno-warsztatowej oraz konkursowej.

Etapy realizacji programu Rozwiń Skrzyła Przedsiębiorczości:

ETAP PRZYGOTOWAWCZY- warsztaty „Bądź S.M.A.R.T., a nawet S.M.A.R.T.E.R!” na temat metod wyznaczania i umiejętnej realizacji celów.

ETAP SZKOLNY– multimedialny konkurs o tematyce „Kto to jest przedsiębiorca i jakimi cechami powinien się charakteryzować”

ETAP INSTYTUCJI PARTNERSKICH – zwycięzcy etapu szkolnego biorą udział w interaktywnych wycieczkach w instytucjach partnerskich.

ETAP PODSUMOWUJĄCY – GALA LAUREATÓW – w formie mini konferencji biznesowej z udziałem instytucji partnerskich oraz ekspertów.

 Program realizujemy z wykorzystaniem zewnętrznych środków, znajdujemy partnerów (firmy, instytucje otoczenia biznesu), pomagamy napisać wniosek. Jeśli będą Państwo zainteresowani, chętnie omówimy ten temat na spotkaniu.