Lista warsztatów, które można połączyć z filmami z bieżącego repertuaru

Warsztaty, które można połączyć z filmami z bieżącego repertuaru

dotyczą przede wszystkim środków wyrazu artystycznego filmu, świata mediów, związków filmu z literaturą – zajęcia te mogą być ciekawą formą rozszerzenia lekcji języka polskiego, lekcji wychowawczej, bądź posłużyć jako integracja społeczności klasowej – są zorganizowane w ten sposób, aby można je było kontynuować w szkole, choć same stanowią spójną całość.

Obszary edukacji – język polski, edukacja medialna, praca zespołowa, praca nad projektem, matematyka, osobowościowe

 1. Adaptacja, czy ekranizacja – /SP 4-6, GIM/ na wybranych przykładach z historii kina
 2. Jesteśmy krytykami filmowymi – /SP 5-6, GIM/ tworzymy wartościową recenzję
 3. Spójrz na problem z różnych punktów widzenia /SP 4-6, GIM/ – uczymy się argumentować, wnioskować
 4. Rozpraw się z rozprawką /SP 4-6, GIM/
 5. Piszemy reportaż z planu filmowego – /GIM/ – jesteśmy obiektywnymi reporterami
 6. Dlaczego wybierasz właśnie ten film – /GIM/ – świat reklamy i promocji – blaski i cienie
 7. Przenieś film na papier – /SP 1-3/ – tworzymy komiks
 8. 100 % filmu w filmie – /SP, GIM/ – pojęcia, słownictwo związane z filmem
 9. Obrazem i dźwiękiem – /SP,GIM/ – filmowe środki wyrazu artystycznego
 10. Książka i film – dwa światy wyobraźni – /SP, GIM/ – uczymy się interpretacji
 11. Twórz i graj – /GIM/ – myślimy metodą projektu – tworzymy projekt gry planszowej do filmu – zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz pracy nad projektem.
 12. Biedronka 7 kropek miała – / dla maluszków/przedszkolaków/ warsztaty do wykorzystania przy filmach przyrodniczych, nauka liczenia na podstawie wierszyka
 13. Mam marzenia do spełnienia – /SP 0-3/ – warsztaty osobowościowe dla najmłodszych, jak marzenie przekuć w cel, motywowanie do spełnienia swoich założeń
 14. Cel moich marzeń /SP 4-6, GIM/ – warsztaty osobowościowe dla starszych uczniów – na zajęciach uczymy się wyznaczać i konsekwentnie realizować cele, a także jak motywować się do działania