LUBLIN I ZAMOŚĆ | Na styku wschodu z zachodem…

Lublin i Zamość to dwa miasta, w których mieszają się kultury wielu narodów pogranicza dawnej Rzeczpospolitej – Polaków, Rusinów, Ormian, Żydów. Ten wielonarodowy charakter miasta te zachowały do dzisiaj.

Oto propozycja 3 dniowej wycieczki –> LUBLIN I ZAMOŚĆ

  • Zwiedzanie starego miasta wpisanego na listę pomników historii w Lublinie z przewodnikiem – Brama Krakowska i Grodzka | Brama Gotycka | dawny Ratusz (Trybunał Koronny) | Archikatedra | Wieża Trynitarska | Bazylika dominikanów | Teatr Stary | Plac po Farze | Plac Łokietka | zwiedzanie Muzeum Zamku w Lublinie i Kaplicy św. Trójcy z przewodnikiem
  • Muzeum Lubelskie w Lublinie | Muzeum Wsi Lubelskiej | Państwowe Muzeum w Majdanku
  • Zamość – miasto idealne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Rynek Wielki | Ratusz | Kamienice Ormiańskie | Kamienica Morandowska | Kamienica Linkowska | Dawne Seminarium Duchowne | Akademia Zamojskiego | Stara Brama Lubelska | Pałac Zamojskich | Katedra | Arsenał | Bramy Szczebrzeska, Lubelska, Lwowska | Podziemia VII Bastionu i Nadszaniec (taras widokowy) | Synagoga | Dom Centralny (tu mieszkał Bolesław Leśmian) | Rotunda (miejsce zagłady żydowskich mieszkańców Zamościa w czasie II wojny światowej) | Park Miejski