Warsztaty edukacji ekonomicznej

– rozwój postawy przedsiębiorczej 

W ramach warsztatów przewidziane są zajęcia w szkole w wymiarze 2 godzin lekcyjnych oraz wycieczka do Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP).

Oferta adresowana do uczniów GIMNAZJÓW oraz SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH

W trakcie zajęć:

  • Poruszamy tematykę związaną z rozwojem postawy przedsiębiorczej
  • Wyjaśniamy metody wyznaczania celów, zarządzania czasem oraz motywowania się do działania.
  • Wyjaśniamy podstawowe pojęcia dotyczące ekonomii – obrót pieniądza, podatek, gospodarka rynkowa, budżet domowy, oszczędzanie itp.
  • Opowiadamy o młodej przedsiębiorczości oraz start-up’ach
  • Podczas wycieczki przez przedstawicieli AIP wyjaśniana jest zasada działalności inkubatorów przedsiębiorczości, biur co-workingowych itp.
  • Następnie uczniowie zwiedzają Inkubator

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 15 zł od ucznia.

  • Optymalna wielkość grupy to nie mniej niż 45 osób.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktury zbiorczej dla szkoły.
  • Warsztaty w treści dostosowane są do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • W ramach warsztatów uczniowie otrzymują karty pracy.