Warsztaty – Podróż w Stronę Efektywności!

– Warsztaty dynamicznego rozwoju Osobistego          

 

Mają na celu wspomaganie procesu nauczania, podniesienie efektywności nauki oraz kształtowanie umiejętności społecznych. Propozycja do realizacji w ramach godzin wychowawczych.

Warsztaty są skierowane do uczniów GIMNAZJUM i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Zajęcia są bardzo dynamiczne i angażujące. Podczas warsztatów wykorzystuje się różne metody, techniki, ćwiczenia, testy, filmy i materiały multimedialne. Teoria podawana jest tylko w niezbędnym minimum.

MODUŁ I – TRENING MOTYWACYJNY

 • Wyznaczenie celów i konsekwentne ich realizowanie.
 • Sposoby automotywacji.
 • Ćwiczymy nawyki skutecznego działania.
 • Walczymy z prokrastynacją.
 • Różne rodzaje rozpraszaczy.
 • ORDUNG MUSS ZEIN! – jak wprowadzić porządek do kalendarza, notatek – listy kontrolne, potęga kolorów. Czy elektroniczne gadżety pomagają, czy przeszkadzają?
 • Różne sposoby organizowania czasu w ciągu dnia.

MODUŁ II – TRENING KREATYWNY

 • Uwaga, koncentracja, spostrzegawczość – przyjaciele i wrogowie uwagi.
 • Informacja to podstawa – jak gromadzimy informacje w pamięci?
 • Style uczenia się i zapamiętywania – dominacja poszczególnych zmysłów.
 • Przede wszystkim MOCNE STRONY – szukamy swoich talentów.
 • Test inteligencji wielorakich.
 • MAPY MYŚLI – poruszamy obie półkule mózgu.
 • MNEMOTECHNIKI – trening pamięci.

MODUŁ III – TRENING ZESPOŁOWY

 • Odnajdujemy swoje role w zespole.
 • Budujemy zespół – nabywamy kluczowe umiejętności społeczne.
 • MYŚLIMY METODĄ PROJEKTU – etapy powstawania projektu.
 • SYNERGIA – tworzymy projekt.

Propozycja realizacji warsztatów:

 • Każdy moduł stanowi odrębną całość i można go realizować na przykład w ramach lekcji wychowawczych, w wymiarze 2 lub 3 godziny lekcyjne.
 • Grupa min. 20 osób, jednak nie większa niż klasa
 • Materiały do zajęć w cenie.
Koszt warsztatów: 2 godz.lekc. – 15PLN/os.; 3 godz.lekc. – 20PLN/os.