GALICYJSKIE POTYCZKI

GALICYJSKIE POTYCZKI – 1 LUB 2 DNI
To propozycja 1- lub 2 – dniowego interdyscyplinarnego wyjazdu edukacyjnego z rozbudowaną oprawą edukacyjną: karty pracy, ćwiczenia, elementy pracy zespołowej. Atrakcje dobrane są pod kątem tematycznej oferty edukacyjnej, zadania dostosowane są do wieku uczestników oraz podstawy programowej danych przedmiotów.

MIASTECZKO GALICYJKIE → Proponowane atrakcje

Wycieczka do Rytra i spacer do schroniska Cyrli oraz zwiedzanie ruin zamku w Rytrze | podziwianie przełomu rzeki Poprad | zwiedzanie Starego Sącza i Klasztoru Klarysek.

INFORMACJE – Chata górska „Cyrla” znajduje się w przysiółku Cyrla, położonym na południowych stokach Makowicy [948m], w Paśmie Jaworzyny Krynickiej – wschodniej części Beskidu Sądeckiego. W okolicy chaty znajduje się wiele atrakcji (m.in. ruiny zamku, jaskinie, spływ flisacki rzeką Poprad), gęsta sieć szlaków turystycznych oraz dróg leśnych nadających się do uprawiania kolarstwa górskiego, narciarstwa biegowego i tourowego. PTTK wyznakowało w pobliżu schroniska również wiele szlaków konnych. Głównym grzbietem Pasma Jaworzyny Krynickiej przebiega szlak przyrodniczy im. Adama hrabiego Stadnickiego , prowadzący z Rytra do Łabowej. U południowych podróży Makowicy położone są dwie, wypoczynkowe miejscowości: Rytro i Piwniczna. To właśnie z Rytra prowadzi najkrótszy szlak do chaty.

Miasteczko Galicyjskie – rekonstrukcji typowego miasteczka galicyjskiego, w którym znajdują się tradycyjne zakłady rzemieślnicze oraz usługowe (poczta, fotograf, apteka, lekarz, szewc, garncarz), a następnie zwiedzanie Parku Etnograficznego, w którym zostały zgromadzone stare budynki gospodarcze, mieszkalne, szkolne z XIX wieku.