RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Edukacyjne Biuro Podróży VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania, Piotr Rogoziński, ul. Wieniawskiego 33/3, 31-436 Kraków, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 945-193-51-11,REGON: 120868300.

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, w sposób tradycyjny (wersja papierowa) lub elektroniczny odbywa się w następujących sytuacjach:

 1. aktywność na stronie internetowej viacracovia.pl oraz frankowka.pl (formularz kontaktowy, newsletter, pliki cookies);
 2. korespondencja w formie tradycyjnej (papierowej) lub za pomocą poczty elektronicznej;
 3. zawarcie i realizacja umowy (niezbędne dane obu jej stron);
 4. zakup towarów i usług (rejestry, formularze, faktury, płatności bezgotówkowe i przelewy);

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Państwa dane osobowe przechowywane będą :

 1. do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
 2. do czasu pełnego zrealizowania i rozliczenia zawartej umowy lub usługi;
 3. w terminach szczegółowo określonych w zapisach prawa;

Na podstawie art. 15-18 oraz 20-22 RODO przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych;

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją warsztatów, których realizatorem lub odbiorcą jest VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania, Piotr Rogoziński.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa i zasad ochrony danych osobowych;

Dane kontaktowe do Administratora Danych VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania, Piotr Rogoziński

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt listowny, ul. Wieniawskiego 33/3, 31-436 Kraków.
 • kontakt e-mailowy pod adresem:  info@viacracovia.pl

Dodatkowe informacje

 1. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.
 2. Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
 3. Adres e-mail przetwarzany będzie w celu przedstawienie Państwu szczegółowej oferty, przesyłania ofert świadczonych przez Biuro usług na podany przez Państwa adres e-mailowy.
 4. Adres e-mail będzie przekazywany do państwa trzeciego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Państwem przez Biuro. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zgłaszając się do naszego Biura.