WYCIECZKI 1-DNIOWE

W CIENIU BABIEJ GÓRY

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Babiogórski Park Narodowy został utworzony po to, aby w sposób szczególny chronić przyrodę wokół najwyższego szczytu polskich Beskidów – Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Przyroda ożywiona i nieożywiona stanowi naturalne „laboratorium”, w którym uczniowie mogą obserwować rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty, wody, skały, ekosystemy, a także zachodzące w przyrodzie procesy. Czeka tu na Was osiem ścieżek edukacyjnych prezentujących najcenniejsze walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe regionu. Na nich, przy pomocy lupy, lornetki, kompasu, nawigacji satelitarnej i innych badawczych przyrządów, prowadzone s a przez pracowników Parku niezwykle ciekawe warsztaty terenowe, poprzedzone zajęciami w budynkach dyrekcji BgPN.

WIZYTA W MUZEUM PRZYRODNICZYM I ZAJĘCIA NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ

Wycieczka połączona z zajęciami warsztatowymi na licznych ścieżkach edukacyjnych, umożliwia poznanie babiogórskiej przyrody oraz tradycji kulturowych najwyższego masywu polskich Beskidów. Dostosowana do wieku uczestników w oparciu o podstawę nauczania geografii, przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej.

Program: zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku | warsztaty na ścieżce edukacyjnej pod okiem pracowników/edukatorów BPN w 2- 3 grupach (doświadczenia przyrodnicze; świat z perspektywy zwierząt; tropy, ślady, piętra roślinności, lekcja w leśnej klasie) | Centrum Górskiego „Korona Ziemi” – zwiedzanie z przewodnikiem sali makietowej (makiety wszystkich ośmiotysięczników świata, sali multimedialnej i stałej ekspozycji oraz zewnętrznego modelu Babiej Góry).

Uczestnicy: na wycieczkę zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a także uczestników kolonii, półkolonii oraz zielonych szkół :)Wizyta i zajęcia w Babiogórskim Parku Narodowym