W cieniu Babiej Góry

Wycieczka połączona z zajęciami warsztatowymi na licznych ścieżkach edukacyjnych, umożliwia poznanie babiogórskiej przyrody i tradycji kulturowych najwyższego masywu polskich Beskidów.

Dostosowana do wieku uczestników w oparciu o podstawę nauczania geografii, przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej.

Oferta adresowana do uczniów wszystkich stopni edukacji szkolnej.

Dostępność: kwiecień – listopad

W programie wycieczki:

  • Zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku wraz z prezentacją multimedialną.
  •  Warsztaty na ścieżce edukacyjnej pod okiem pracowników/ edukatorów BPN w 2-3 grupach (doświadczenia przyrodnicze; świat z perspektywy zwierząt; tropy, ślady i piętra roślinności, lekcja w leśnej klasie).