Śladem Salamandry – Gorczański PN

Wyjazdy które łączą elementy edukacyjne z rekreacyjnymi. Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach w takich instytucjach, jak Parki Narodowe, Centra Naukowe, czy Obserwatoria Astronomiczne.

  • Wycieczka” ŚLADEM SALAMANDRY” jest połączona z zajęciami warsztatowymi na licznych ścieżkach edukacyjnych, umożliwia poznanie gorczańskiej przyrody oraz tradycji kulturowych tej części Beskidów.
  • Dostosowana do wieku uczestników w oparciu o podstawę nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole. Świadome wędrowanie, otwarte oczy i uszy dostarczą fascynujących przeżyć w kontakcie z przyrodą.

Program: zajęcia połączone z prelekcją w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego | zajęcia terenowe z kartami pracy na wybranej ścieżce edukacyjnej pod opieka pracowników GPN | opcjonalnie : możliwość zorganizowania ogniska | podsumowanie zajęć, wręczenie drobnych upominków oraz certyfikatów dla nauczycieli.