ŚLADEM SALAMANDRY – GORCE

Wędrowanie po Gorczańskim Parku Narodowym to poznawanie tajemnic puszczy karpackiej, która o każdej porze roku prezentuje inne walory . Podczas wycieczki można zobaczyć starodrzewy ze stuletnimi okazami buków, jodeł i świerków, które tworzą niezapomniany baśniowy nastrój. GPN chroni bogaty świat zwierząt. Wśród 46 gatunków ssaków są rzadko występujące drapieżniki – wilk i rys. Gromadę ptaków reprezentuje aż 125 gatunków, wśród których są głuszec, dzięcioł trójpalczasty, orzeł przedni – unikatowe w skali europejskiej.

Świadome wędrowanie, otwarte oczy i uszy dostarczają fascynujących  przeżyć w kontakcie z przyrodą.

WIZYTA W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Wycieczka połączona z zajęciami warsztatowymi na licznych ścieżkach edukacyjnych, umożliwia poznanie gorczańskiej przyrody oraz tradycji kulturowych tej części Beskidów. Dostosowana do wieku uczestników w oparciu o podstawę nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole. Świadome wędrowanie, otwarte oczy i uszy dostarczą fascynujących przeżyć w kontakcie z przyrodą.

PROGRAM: zajęcia połączone z prelekcją w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego | zajęcia terenowe  z kartami pracy na wybranej ścieżce edukacyjnej pod opieką pracowników GPN | opcjonalnie: możliwość zorganizowania ogniska | podsumowanie zajęć; wręczenie drobnych upominków oraz certyfikatów dla nauczycieli.