WAŻNE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE – NNW I KOSZTY REZYGNACJI

  • Biuro Podróży VIA CRACOVIA posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/19/2012
  • Gwarancji Ubezpieczeniowych udziela nam SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
  • W ramach naszej umowy generalnej z ubezpieczycielem ubezpieczamy uczestników naszych wycieczek od NNW na postawie imiennej listy z nr PESEL lub datą urodzenia, przesłanej na 2 dni przed planowaną wycieczką. Koszt tego ubezpieczenia jest wliczony w ogólną kwotę wycieczki.
  • Istnieje możliwość ubezpieczenia się od ewentualnej rezygnacji z imprezy turystycznej dodatkowo opłacając ubezpieczenie od KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYCIECZKI. To ubezpieczenie wykupują chętni uczestnicy indywidualnie. Link do zakupu i uruchomienia polisy znajduje się TUTAJ. Przed zakupem warto zapoznać się z REGULAMINEM – jest dostępny TUTAJ.